Волновая генетика ( Hullámgenetika )

Cirka 150 évvel ezelőtt tökös brit lótenyésztők ( lovuk is volt nem  csak tökük )


arra a fantasztikus elhatározásra jutottak, ugyan mi lenne ha zebracsődörrel
fedeztetnék egyik másik szűz kancájukat, hogy má’mé’n-e!…aztán lesz
ami lesz. Ha a nemzés sikeres,
úgy a világhír ( lóbel-díj ) garantált, ha meg nem akkor sem esett túl
nagy csorba
senki tudományos és szakmai tekintélyén …

( az öszvértartásdíjról
nem is szólva,
hogy baszná meg a zebra! )

A nemes ideát tett követte és
lássatok csudát, a dolog nem jött össze, a jó gazdák pedig el is
felejtették ifjonti
bohóságuk (sör?) eme mozzanatát.
Nem úgy a kancáik, mert a szó szoros értelmében
vett szőrprájz volt amikor az experimentomban résztvevő lóhölgyek pár
év elteltével
(horrible dictu) zebracsíkos csikóknak adtak életet az ő már
hagyományosan ló partnereik közreműködésének gyümölcseként.
Vélhetően bámultak is egymásra mint a vett malac ill. mint newborn az új kapura.

Nem török cápát a fejük fölött viszont a profi állattenyésztők ősidőktől fogva
tudják, hogy a jus primae noctis éppenséggel halmazati metszetben ül közösen
az általuk “újra” felfedett valósággal, vagyis az első behatoló átírja a nő(stény)
DNS láncát felhő/mező alapon.

Óhatatlanul felsej-lik a múlt ködéből a fúr-fangos ( ne engedd, hogy
megharapjon/fúrjon a szemfogával! ) Odüsszeusz rémisztő alakja, aki
él-ből elfogadta természetes fiának Tele-makkost, pedig ott sem volt
amikor gebinben készült. ( már nem ő, hanem a Telemakkos ). A hű
királyné Pénislopó nemes egyszerűséggel copy-paste-elte a hites ura
cloudját…és ennyi.

Ezt a virtuális bugot azzal a patch ( pöccsel ) öt-ölt( tött )ék meg,
hogy a Kirké nyírfatündértől született Telegonosz fiacska elektromos
( shock damage 100%/second ) dárdával baszta agyon az apját, majd egy
holdhónap keserves
vezeklést követően arájává tette a faterja feleségét Péniszlopót,
miközben ( duplagzi ) az ő féltestvére Telemakkos vált az ő ( Telegonosz ) mostohaanyjává ( és viszont ) amint Kirkét a nyírfatündért
vevé az feleségéül. Az alapítótag föld alatt.
Problem solved, family génbank Zrt. megalapítva.

Fasza.

“Ok.”. ahogy Vau mondja erre talán ismét, de vegyük fel újra az Árja Delnő moher fonalát, hogy kikankarásszunk az interakció pomogács szinten is ötkarú labirinthusából.

Az ebtenyésztők már régóta tudják, hogy ha egy fajtiszta szukának
legalább egy kapcsolata volt nem fajtiszta kannal, akkor később ez a
szuka már nem hoz világra fajtiszta utódokat. A fajtiszta kutyáknál
nagyon szigorú a szelekció. A tenyésztők több nemzedékre visszamenőleg
vezetik a törzskönyveket, ezért itt jól megfigyelhető a telegonia
mechanizmusa, ami hasonlóan jól dokumentált a galambtenyésztés is.

A XIX. század második felében az azt vizsgálni hivatottakat az kezdte
érdekelni, hogy érvényes-e a telegonia az emberekre is. Intenzív
fiziológiai, antropológiai és statisztikai kutatások kezdődtek. Még
kísérleteket is hajtottak végre…. A brigádok válasza erre a kérdésre
az lett, hogy „a telegonia hatása jóval erőteljesebben mutatkozik meg
embereknél, mint az állatoknál”.

A hullámgenetikát P.P.Garjaev fejlesztette ki, és az elméletét a
„Волновая генетика ( Hullámgenetika)” című könyvében írta le.

(P.P. Garjaev a biológiai tudományok doktora, az Orosz Tudomá-nyos Akadémia
Fizikai és Műszaki Problémák Intézetének munkatársa.) Több éven át a
DNS molekulákat tanulmányozta a lézer spektroszkópiai módszer
alkalmazásával. A lézer fotonok, miután átjutottak a DNS oldaton,
„leírják”, rögzítik az információt a molekulákról. Az információ
számítógépes feldolgozása után az spektrumok formában jelenik meg a
monitoron. 1985-ben Garjaev egyszer a műszerből kivette a DNS
molekulákkal tele kémcsövet és figyelmetlenségből egy üres kémcsövet
tett a műszerbe. Észrevéve a tévedést, ki akarta cserélni az üres
kémcsövet, amikor meglátta, hogy olyan spektrumjelek jelentek meg a
monitoron, amelyek a DNS spektrumára hasonlítottak (igaz alacsonyabb
intenzitásúak). Úgy tűnt, mintha a lézersugár áthaladt volna
valamilyen láthatatlan struktúrán, amely a DNS molekulákról
tartalmazott információt. Így fedeztek fel egy szenzációs effektust
a DNS eltávolítása után a műszerben megmarad a DNS nyoma, egy
„fantom-DNS”.

A tények aztán bizonyították a prof. labor kísérleteit.

1958-ban a Világifjúsági Találkozót Moszkvában tartották.

Senki sem
csodálkozott, amikor kilenc hónap múlva több moszkvai lánynak fekete
gyereke született. De már az furcsa volt, amikor pár év múlva néhány
moszkvai fiatal családban fekete gyerekek születtek. Kiderült, hogy a
VIT idején ezek az anyák még nem voltak férjnél és az első szexuális
kapcsolatuk „afrikai vendéggel” történt, és a néhány év múlva

a fehér
férjtől született gyerek fekete lett.

Nem akarok TLDR magyarázni, mert akit érdekel az járjon utána plusz
nem mondhatom azt sem, hogy a fentiekre

rá se basszatok, ha nem
akartok rábaszni.

HOLDKOMP