Újabb feszítő kérdés: Vehetsz-e magadnak kisbolygót? A válasz: igen.

Kommentben felmerült (kösz komytárs, vita), hogy a magyar Ptk. tiltja az égitestek birtoklását.

Így kodifikálták:

Ptk. 94. § (1) Minden birtokba vehető dolog a tulajdonjog tárgya lehet. Tehát a dolgok lényege a birtokba vehetősége, az uralomra hajthatósága. Birtokba vehető, ami megfogható, tehát testi jellegű.

Szintén nem minősülnek dolognak az égitestek.

Csakhogy.

1.) Nincs definiálva, mi számít égitestnek.

2.) Nincs definiálva, mi számít égitestnek.

3.) de tényleg

Járjunk ennek azért alaposabban utána? Hogyne.

Az ENSZ ad-hoc világűrügyi bizottsága követendő elvként (1721/XVI) mondta ki, hogy államok nem birtokolhatnak égitesteket.

Ezt később 1967-ben szerződésként, 1979-ben egyezményként fogadták el. Jogforrás: COPUOS.

Magán vagy jogi személyre nem vonatkozik a tilalom, tehát igenis birtokolhatsz nem definiált égitestet.

Persze csak olyan jogrendben kell megvenned, ami nem tartozik a magyar Ptk. hatálya alá.

HOLDKOMP