Mi a fene folyik Medjugorjéban?

1981 június 24-én  Medjugorjéban (Bosznia-Hercegovina, mosmá’) hat fiatalnak megjelent a Szűzanya. Mondják ők. Mindenesetre lefröcskölték szenteltvízzel, hátha eltűnik. Nem tűnt el, sőt velük imádkozott.

Innentől kezdve a Szűz rendszeresen megjelent nekik, titkokat és imaszándékokat bízva rájuk (ez azt jelenti, hogy megmondta, melyiknek miért kell imádkoznia; családok, szegények, betegek, miegyéb)

A látnokokat megvizsgálta mindenféle orvos, satöbbi. Épelméjűeknek, és egészségesnek ismerték el őket.

Ettől így első körben nem kell odalenni. Miasszonyunk előszeretettel jelenget meg a világban mindenfele, indián köpenyektől elkezdve kopt templomok sztratoszféráján át együgyű parasztlányoknak a kútnál (Lourdes). Továbbá szívesen ad hülye parancsokat, mint pl. Bernadettnek azt, hogy felülről lefelé háromszor csókolja végig a lépcsősort. Fatimában meg négyezer ember szeme láttára keringeti a napot. Mindez így szépen pont beleillik a katolikus anyaszentegyház világhülyítő tervébe.

Ami miatt Medjugorje szálka a fentebb említett intézmény szemében, az az, hogy a medjugorjei Szűzanya minden kétséget kizáróan eretnek elveket hangoztat.

Ugye, a katolikus egyháznak megvannak a maga dogmái, alapelvei, és aki mást mer mondani, azt a régi szép időkben csúnyán megégették, kirekesztették, kitagadták, manapság csak simán pogánynak bélyegzik. (Meg vannak egyéb vonzatai is, de ezt most hagyjuk.)

A fehérruhás, tündöklő szépségű hölgy ilyeneket nyilvánult;

Nem lehetsz igaz keresztény,  ha nem tisztelsz más vallásokat.

A fiam minden vallás híveit elfogadja.

Kérdés : A Szent Anya arra biztat minden embert, hogy katolikus legyen? Válasz: Nem. A Szent Anya azt mondja, minden vallás kedves előtte, és fia előtt.

Ez így tulajdonképpen, értelmes ember számára teljesen elfogadhatónak és épeszűnek hangzik, nem? Na, pont ezért van vele a gond. Az egyház tanítása szerint ugyanis:

A katolikus egyházon kívül nincs üdvösség (az autokorrektem tudhat valamit, mert üdvösség helyett bekínálta az alternatívát). Ez dogma. Visszavonhatatlan, tévedhetetlen. Jelentése: aki nem hisz, elkárhozik. Még hülyegyerekebbre lefordítva; ha nem vagy katolikus, és nem hiszed az egyház tanításait, véged. Pokolra jutsz, satöbbi. Ezt IV. Jenő pápának köszönhetjük, aki 1441-ben kijelentette, hogy mindazok, akik a katolikus egyházon kívül vannak; pogányok, eretnekek, zsidók, estébé, azok nem részesülhetnek az örök életben, és  a pokol örök tüzére jutnak, akkor is, ha tisztán és becsülettel éltek, és ha Krisztus nevében ontott is az illető vért, akkor sem üdvözülhet, amíg meg nem tér a katolikus anyaszentegyház kebelére.

Bezony 

Erre fel a Szent Szűz homlokegyenest az ellenkezőjét mondja. Nagy blama. Mi több, fitogtat némi jártasságot a protestantizmusban is. Ugyanis…

A Szűzanya együtt imádkozott a látnokokkal, tisztán mondta “bocsásd meg a mi vétkeinket.” Hogy lehet ez, amikor ő maga bűn nélkül való? (ld. Szeplőtelen Fogantatás) Lourdes-ban Miasszonyunk szorosan zárva tartotta az ajkait a Miatyánk és az Üdvözlégy alatt!

A Szűzanya azt mondta; “Nem én vagyok minden kegy birtokosa. Imáitokkal forduljatok egyenesen Fiamhoz.”

Egy katolikus szent, aki protestáns. Nekem egyre szimpibb, na nem a protestantizmus miatt, de olyanok miatt, mint ezek is:

Isten előtt nincsenek különbségek, és  más vallások; Isten előtt minden vallás egyenlő.

Nem Isten teremtette meg a világban a hit sokszínűségét, hanem ti.

Ez pedig már konkrétan eretnekség, mondja a katolikus egyház.

A medjugorjei Szűzanya tehát kételkedik, protestáns, és eretnek. Summa summarum; nemcsak hogy hamis jelenés, nemcsak hogy nem Szűzanya, hanem maga az ördög, aki ottan megjelenget, és tévútra viszi a híveket. Mondja a katolikus egyház.

A katolikus anyaszentegyház medjugorjei oszlopa eretnek, aposztata, és protestáns

Szóval; az ördög, mint olyan, nőnek öltözve csinálja a feszkót Medjugorjéban. Mik erre a bizonyítékok?

Fr. Farges, 1923, Értekezés a misztikus teológiáról c. könyve írja, hogy a mennyei látomások mindig méltóságteljesen, míg az ördögi jelenések sokszor nevetségesek, van bennük valami banális, közönséges.

  • Amikor a látnokok jelet kértek, egyikük karóráján elfordultak a mutatók
  • A Szűzanya többször eltűnt, majd ismét megjelent, mivel az emberek “folyamatosan a fátylán tapodtak”
  • Az emberek megpróbálták megérinteni a jelenést. A végére a Szűz köntöse “mocskos volt, tele foltokkal”
  • Szeptember nyolcadikán az egyik látnok kezet fogott a Szűzanyával, és boldog születésnapot kívánt neki
  • Az egyik látnok fehér leplet kapott a mennyből, melyen állítása szerint olyan titkok szerepelnek, amiket majd idővel nyilvánosságra kell hoznia. Azonban a leplet eddig még senki sem látta .
  • Amikor az egyik látnok a Szűzre várt, a nagy fényből előjött az ördög, a Szűznek öltözve, álcázva, de csúf, gonosz arca volt. Kis idő múlva megjelent a Szűzanya, és azt mondta “Őszintén sajnálom a történteket…”

Ördög ellen tradicionálisan ott a szenteltvíz és az ima, de már az elején lefröcskölték a vízzel, plusz rendszeresen velük imádkozott.

Íme, a Sátán: eretnek, aposztata, protestáns, szűz, és nő.

Viszont, még a kezdetekkor, történt egy különös dolog, amiről előszeretettel hallgat az utókor.

Mivel a Szűzanya rendszeresen megjelent a srácoknak, és ők ilyenkor mindig transzba estek, elvégeztek egy transz alatti vizsgálatot is rajtuk. A látnokok közül öt transzban maradt. Nem reagáltak a csípésekre, kiáltásokra, meg minden egyébre, amivel megpróbálták kizökkenteni őket a transzból. Egyiküket kivéve. Mivel azonban orvosi vizsgálat volt, és az orvosi titoktartás kötelez, a mai napig nem tudni, ki volt az. Egy biztos; a hat közül az egyik hazudott. És hazudik a mai napig.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!