Kedvenc őrületeink – a nárcisztikus személyiségzavar

Hányszor hallottuk már: nárcisztikus. Olyan sok minden belefér emögé a szó mögé, hogy óhatatlanul is beleépült a pongyola szóhasználatba és a mindennapi életben ráhúzzuk mindenkire, aki nagyképű. Maga a szó Freud nyomán keletkezett, Narkisszoszra utalva, aki a folyónál beleszeretett saját tükörképébe. Freud úgy gondolta, hogy bizonyos fokú nárcizmus mindannyiunkban jelen van és kell is, hogy jelen legyen. Ezért szeretjük magunkat, ezért vagyunk tisztában a saját szükségleteinkkel és ezért tudjuk ezeket megformálni, ami a személyiségfejlődésünk fontos része. De a nárcisztikus személyiségzavarral küzdők igencsak durva figurák. A kórképben szenvedők egy olyan rendellenességben szenvednek, amely többnyire a beteg önmaga iránt érzett erőteljes szégyenérzetből táplálkozik.

Mivel átvettük a múltkor az elhárítási mechanizmusokat, sokkal egyszerűbb dolgom lesz a konyhapszichológiai magyarázatommal.

Annak érdekében, hogy a beteg megbirkózzon ezzel az érzéssel, védekezésként saját érzéseiket vetítik ki másokra. Kívülről úgy látszik, hogy nagy az önbizalma, de valójában az ellenkezője igaz. A dominancia és a kritikátlan igyekezet révén valósul meg minden reakciója. Ellentámadást, mások okolását használják amellett, hogy elkövetnek mindent saját különlegességük bebizonyítására. A nárcisztikus embereket egyes vélekedések szerint gyerekkorukban éri olyan sérülés, ami az egészséges énkép kialakulását gátolja. Más vizsgálatok viszont pont, hogy a nárcisztikus személyiségzavar előfordulásának gyakoriságát mutatják ki az olyan kulturkörökben, ahol a gyerekek ajnározása a divat, ezért ez a kiváltó ok nem kizárólagos. Viszont ez az eredet abból indul ki, hogy valamilyen módon olyan visszacsatolást kapnak a környezetükből, hogy sosem lehetnek elég jók.  Gyakran fantáziálnak határtalan sikerről és szépségről. Jellemzően gőgösek és fennhéjázók, hogy ezzel kompenzálják állandó kisebbrendűségi érzésüket.

Bár maga a nárcisztikus személyiség a pszichológiában önmagában is jelen van, fontos hangsúlyozni, hogy nem jelent patológiás kórképet. A nárcisztikus személyiség alapesetben nagyon szereti sajnálni magát, de ez nem beteges. Ebben a cikkben a nárcisztikus személyiségzavarról szeretnénk írni, ami már patológiás, mert erőteljes funkcióromlással jár. Egy nárcisztikus személyből sok más emberhez hasonlóan hiányzik az empátia képessége, ennek ellenére a problémáikat kezelni tudják azzal, hogy igényeiknek megfelelő foglalkozást választanak, mint például színészet vagy tanítás, vagy a média. A beteges nárcizmusnál – mint például a nárcisztikus személyiségzavar esetében (és egyébként a szkizofrénia esetében is) a személy libidója visszavonódik a külső világról, és megalománia kialakulásához vezet.

Kernberg, Kohut és Millon a beteges nárcizmust a kisgyermekkori-, együttérzést és következetességet nélkülöző társas kapcsolatok lehetséges kimeneteleként látják, szerintük a nárcisztikus ember ezt próbálja kompenzálni felnőttkori viselkedésével. Freud szerint a beteges nárcizmus az egészséges nárcizmus felnagyított, extrém megnyilvánulása. Egyesek genetikai okokat is valószínűsítenek.

Harag – mindenki őt bántja

A nárcisztikus dühöt a nárcisztikus szégyenérzet váltja ki. Valahányszor úgy érzik, hogy nem tisztelik őket eléggé, vagy valaki viselkedése rossz fényt vet rájuk, hajlamosak robbanni. Kritikára, vagy személyüket érintő vélt tiszteletlenséfre túlérzékenyen, dühkitörésekkel reagálnak. Mivel saját teljesítményüket és tehetségüket eltúlozzák és fontosságukról nagyzoló érzéseik vannak, ezért ezek a konfliktusok gyakoriak, mert egész egyszerűen túlzó mértékű csodálatot várnak el.

Ebben a betegségben szenvedők gyakran a hozzájuk legközelebb állókkal, velük együtt élőkkel kegyetlenek. A nárcisztikus személy mindenkitől, de leginkább az öt közvetlenül körülvevőktől várja a szeretetet, amit ő valamilyen formában nem kapott meg. Házastársukkal, gyerekeikkel elhitetik, hogy nem elég jók, értéktelenek, így vetítve a körülöttük lévőkre az érzéseiket.

Önzőség – aki ellentmond neki, az egy személáda

A másik fontos jellemvonása a nárcisztikus személyiségzavarnak az arrogancia és az önelégültség. A nárcisztikus ember magát különleges, unikális személynek látja. Látszatra a nárcisztikus ember nagyon magabiztos, valójában rettentően sérülékeny. A magabiztosság látszata a védelmi stratégiájuk része. Magukat különlegesnek hiszik és úgy érzik, hogy csak más, hasonlóan tehetséges emberek képesek megérteni őket, vagy kapcsolatot kialakítani velük. Ha nincs meg az őket megillető figyelem és tisztelet, akkor azzal magyarázzák, hogy a többiek értelmi képességeikben nem tudnak felnőni az ő szellemi nagyságukhoz.

Interperszonális kapcsolataikban önzők és általában kihasználnak másokat. Az empátia hiánya is jellemző rájuk, képtelenek felmérni vagy átérezni mások érzéseit és szükségleteit, emiatt nagyon rosszul funckionálnak párkapcsolatokban. Feljogosultságérzésük van, azaz az elképzeléseikkel kapcsolatban automatikus együttműködést várnak el mindenkitől.

Irigység – mindenki másnak jó, pedig nem érdemli meg, mert hülye

Nagyon gyakori motívum az irigység. A nárcisztikus személyiségzavarral küzködők azt gondolják, hogy sokkal de sokkal többet megérdemelnek az élettől, mint amit az élet adott nekik, ezért gyakran fantáziálnak sikerről, hírnévről, ismertségről, mert így akarják feltölteni a saját magukban keletkező űrt. Sokszor és mélyen éreznek irigységet és úgy érzik, hogy mások őt irigylik. Ott is értékítéletet és faszméregetést sejtenek, ahol az nincs jelen. Nem meglepő ezek után, hogy kizárólag a saját lelki szükségleteik kielégítését tartják szem előtt és ne másokéra figyeljenek.

A nárcizmus jelensége a külső szemlélő számára – minden róla szól

A nárcisztikus személyiségzavarban szenvedők beteg emberek, akiknek a betegségének különböző fokozatai vannak. Kívülállóként nagyon nehéz idomulni egy nárcisztikus emberhez, mert még terapeutaként is kihívást jelent, hogy a megfelelő légkört megteremtsék a beteg számára, ahol eléggé biztonságban érzik magukat ahhoz, hogy megnyíljanak. Ez az interperszonális kapcsolatok léptékével nézve elképesztően sok idő és energia, amire nem mindenki vállalkozik. Azért sem, mert ugyan gyakran karizmatikus emberek, de a másik ember csak addig fontos számukra, amíg pozitív megerősítést kap tőlük. Ez lehet úgy, hogy valamilyen pozíciót kap tőle, vagy egyszerűen segít neki, vagy csak csodálja a nárcisztikus beteget. A lényeg, hogy csak róla szóljon a történet.

Egyszerűen nincs elég energiájuk arra, hogy a másik igényeit figyelembe vegyék, mivel az ő igényeik sosincsenek kielégítve és csak erre koncentrálnak. Részben ezért gyakorlatilag képtelenek bármit is adni, amit ők maguk sosem kaptak meg. Együtt élni velük hihetetlenül nehéz. Egy kapcsolat akkor működhet, ha mindkét fél igényei ki vannak elégítve, egy nárcisztikus személyiségzavaros szereplővel pedig a kapcsolat aszimmetrikussá válik.

A beteg gyakorlatilag képtelen állhatatosan szeretni. Kedvességet, melegséget vár, ugyanakkor viszonozni nem tudja, tehát stabil kapcsolatot sem tud kialakítani. Megbecsülése a „társadalmilag megköveteltre” korlátozódik, ha érdekeinek megfelel. Lelkiismeret-furdalás nélkül kihasznál és értékel le másokat. Nincsenek elvei és nagyon könnyen un meg dolgokat és vált irányt. Általában – de nem kizárólagosan – mindemögött traumatizáló gyerekkor áll, amikor az önbecsülését sárba tiporták és azzal fejelték meg, hogy az a tapasztalása alakult ki a világról, hogy nincs arra szüksége, hogy másokra tekintettel legyen.

Hotchkiss listája és a diagnosztikai kritériumok

Hotchkiss létrehozott egy listát, amit a nárcizmus hét főbűnének nevezett el:

 1. Szégyentelenség: A szégyen az, ami a kóros nárcizmus mögött rejlik. Ezt az érzést nem képesek egészséges módon feldolgozni.
 2. Mágikus gondolkodás: A nárcisztikusok tökéletesnek látják magukat, ehhez torzításra és illúzióra van szükség: ez a mágikus gondolkodás. Alkalmazzák a projekciót is, hogy a szégyent másokra vetítsék.
 3. Arrogancia: Úgy tudják visszanyerni önbecsülésüket, ha másokat leértékelnek.
 4. Irigység: Úgy biztosítják felsőbbrendűségi érzésüket másokkal szemben, hogy azok képességeit lekicsinylik.
 5. Jogosultság: Úgy érzik, hogy különleges bánásmódra jogosultak, előzékenységet érdemelnek, aminek oka, hogy magukat rendkívülinek látják. Ha valaki ezt kétségbe vonja, az illető a nárcisztikus egyén szemében kellemetlen, alkalmatlan embernek tűnik fel. Az akaratukkal szembeszegülés dühkitöréshez vezethet.
 6. Kizsákmányolás: Másokat többféleképp kizsákmányolnak, anélkül, hogy az érzéseiket, érdeklődésüket tiszteletben tartanák. A másik embert gyakran alárendelt pozícióban tartják, amiből a menekülés nehéz, vagy épp lehetetlen.
 7. Elvétett határok: Nem észlelik határaikat, azt, hogy a többi ember különálló, és nem saját maguk kiterjesztései. A többi ember azért létezik a nárcisztikusok szerint, hogy az ő igényeiket kiszolgálja. Akik ezt megteszik, azokat saját maga részének tekinti, ezeknek az embereknek eleget kell tenniük elvárásainak. A nárcisztikus emberek elméjében nincs határ önmaguk és a többi ember között.

Szóval ha valaki az alábbi lehetséges tulajdonságból:

 • Erős szükséglet a mások csodálatára
 • Kizsákmányoló, kiszipolyozó viselkedés
 • Nagyszerűség, lenyűgöző hatás, grandiozitás
 • Empátia hiánya
 • Arrogáns és zsarnoki
 • A siker és hatalom köré épülő gondolatok
 • Egyediségbe vetett hit
 • Felhatalmazottság érzése (én megtehetem, mert az én dolgom)
 • Állandó irigység

Legalább öttel rendelkezik, akkor bizony nárcisztikus személyiségzavarral találkoztatok.

Köszönöm a segítséget a meg nem nevezett pszichiáternek és a pszichológusnak, akik segítettek, hogy ne írjak hülyeséget, valamint Dr. Glen O. Gabbardnak, akinek a könyvét felhasználtam. A fenti cikk tájékoztató jellegű, nem tekinthető szakmai referenciaanyagnak, vagy tudományos publikációnak. Diagnózis felállítására a szakemberek képesek, senki ne próbáljon meg otthon konyhapszichológust játszani. Ha mentális probléma gyanúja merül fel magunknál vagy ismerősünknél, akkor minden esetben forduljunk szakemberhez.

 

 • ★☆☭IonágyúS ЯiszpekTPónY☭☆★

  A címlapfotóért kitilt a FB? 😀

  • Ziles Gizi

   Fél mellért nem hiszem.

  • taro

   ez kérlek művészet

   • dzsungelmacs

    ez az, ami a facebook-ot véletlenül sem szokta zavarni. 🙂

    • taro

     rájuk is fér a népművelés

  • vau

   Tuti.

 • Ziles Gizi

  Mondjuk ez számomra érthetőbb volt mint az ehhez kapcsolódó előző posztok.

  • vau

   Örülök! Szerintem lesz, akinek ez lesz kevésbé érthető valamiért.

 • dzsungelmacs

  szóval előlük is futni kell minél gyorsabban, minél messzebbre.

  • taro

   szórakoztatóak tudnak lenni, de ez sok más személyiségvonásuktól is függ ☺

   • dzsungelmacs

    persze, ha kellően laza kapcsolatban vagy velük.

    • taro

     volt szerencsém egész közelről is ismerni ilyen embert -nem ez volt vele a legnagyobb gond ☺

     • dzsungelmacs

      ez azért halmozottan hátrányos helyzetnek hangzik. 😀

     • taro

      senki sem tökéletes ☺

     • ✪☼­­

      Mármint hogy Ti nem vagytok tökéletesek!

     • taro

      (én az vagyok, te pedig csak hiszed magadról. azért nem hangoztatom állandóan, hogy a többiek ne érezzék rosszul magukat, hogy nem olyan jók, mint én)

     • ✪☼­­

      (Tipikus alaptévedés. Csak azt hiszed, hogy ez így van. De ez betudható a tökéletlenségednek.)

     • taro

      megmagyarázni a dolgokat mindenki meg tudja…

     • ★☆☭IonágyúS ЯiszpekTPónY☭☆★

      Gyorsabban tudott futni?

     • taro

      nem.

 • SpaceWolf

  Valahogy bele kellene még keverni a téli gumit is, akkor lenne ez teljes. Hmhm

 • orizatriznyák

  Már késő! Én mint konyhapszichológus rögtön feltártam a diagnózist és megállapítottam a tényt, hogy bizony most pedrek egy nagyot és utána elolvasom.

 • taro

  a nimfa a képen meg szegény ekhó lehet

  • ★☆☭IonágyúS ЯiszpekTPónY☭☆★

   A harmincnyolcas lábából és a testarányaiból extrapolálva szegény legalább kettő méter és 77 centi magas lehet, nem csoda, hogy Narcisszusz picit megrémülve félrenézett.

   • taro

    mit vársz egy nimfától?

    • SpaceWolf

     Hátőőő

  • vau

   Igen, ő az.

   • taro

    egy újabb tragikus szerelmi sztori…

 • vau

  Üzenem neked: EZ A CIKK CSAK RÓLAD SZÓL!

  😛

  • Magister Ludi

   szerintem mindenki vegye magára, hogy ne legyen ebből vita

   • orizatriznyák

    De akinek nem inge ne vegye magára. 🙂

    • Magister Ludi

     de csak vegye, mert megfázik

     • SpaceWolf

      Tudom, tudom. Sapka, sál…

     • ✪☼­­

      De ha mindenki magára veszi, akkor búcsút lehet inteni az egyediességbe vetett hitnek. 🙁

     • orizatriznyák

      Talán nem, mert akkor még itt van nekünk egyedi. 🙂

     • egyedi

      ugye? én vagyok a legegyedibb. de ezt tudhatnátok. 🙂

     • Magister Ludi

      hát milyen nárcisztikus vagy te?! a tények nem zavarhatják meg a tisztánlátásod!

     • ✪☼­­

      SEMMI nem zavarhatja meg a tisztánlátásom, nemhogy holmi téények!

  • taro

   rólam aztán nem !!!!

   • Magister Ludi

    ne már, most elrontottad!

    • taro

     tisztázzuk, vannak valóban narcisztukus személyiségzavarban szenvedő emberek, de én tényleg csodálnivalóan tökéletes vagyok, és aki ezt nem látja be, az hülye

     • Magister Ludi

      na, érzed te ezt!

     • vau

      😛

  • SpaceWolf

   /o

  • mokusON

   ha akarna se tudna tipikusabb tüneteket produkálni ez a szerencsétlen kis autista fasz 🙂
   https://uploads.disquscdn.com/images/f102bea7dcf92f47d64f8c3723a73d8725c0a067dfc39692f76903226feaa944.jpg

   • vau

    Ki kire asszociál ugye.

    • mokusON

     én a jó édes anyukájára, bár őt is megértem, ki ne verte volna a helyében ha ilyen retardált gyereke van.

     • vau

      Nem muszáj verés, simán lehet bármilyen más abúzus.

     • mokusON

      gondolom citroenek képeit mutogatták neki egész gyerekkorában..

     • vau

      például.

    • ✪☼­­

     Elmondjuk mókusnak, vagy hagyjunk még neki időt hátha leesik neki?

  • :/

   Köszönöm 😊

  • egyedi

   tudtam 😀

  • ApuElcseszettÉleteVagyok

   lófasz a seggedbe. 😀

 • dzsungelmacs

  a mágikus gondolkodás különösen tetszik. kívülről nézve elképesztő, hogy mennyire működik.

  • taro

   és kisgyermekkorban még normális is ☺

   • dzsungelmacs

    de náluk még aranyos is. 🙂 nem is úgy volt, nem én voltam, jött egy óriási törpe és leverte a vázát. felnőttnél már annyira nem cuki.

    • taro

     velem is megtörtént hogy leugrott a bögre az asztalról ☺

     • dzsungelmacs

      igen, a szél lesodorta a videókazettákat. tornádó volt na, előfordul.

   • vau

    Egy bizonyos szintig teljesen. Gyerekeknél nem is nagyon állapítanak meg szkizofréniát, de ott még nem tartok.

 • dzsungelmacs

  van egy ismerősöm, cégvezető, tulaj. minden karácsonykor a szentestét megelőző pénteken megvendégeli a beosztottjait egy közepesen kínos étteremben. igen, abban az időpontban, amikor már mindenki húzna haza vagy utolsó rohamban a boltokba. mást a dolgozók nem kapnak, se prémium, se böske utalvány. viszont ilyenkor “illik” konkrétan elvárt, hogy ők vegyenek valami nagyobb ajándékot a kedves főnöknek. az este egy pontján meg tapsolnak és skandálják a nevét, hogy milyen drága, figyelmes dolog tőle, hogy ilyenkor szépen megszervezi, hogy összejöjjenek. esküszöm, hogy ezt nem én találom ki. nos, tavaly végre valaki szólni mert, hogy talán előfordulhat, hogy a dolgozók jobban örülnének akár egy pár ezer forintos kajajegynek is, mint ennek. emberünk megoldotta, hát akkor megszavaztatja, hogy mit szeretnének, mégpedig titkosan. a titkosság a következőképpen nézett ki, kettesével behívatta a dolgozókat és egy cetlire ráíratta velük, hogy igen/nem, majd még ott az orruk előtt meg is nézte. szörnyen meglepő módon, továbbra is az utsó napon járnak száraz, de mócsingos rántotthúst enni rizibizivel és veszik a drága ajcsit a főnöknek. nem tudom, hogy neki konkrétan ez-e baja, de mindenesetre valami hasonló lehet.

 • 

  Na most vagy diagnosztizáltuk a kollégámat, vagy a pszichológiáról olvasni olyan, mint guglizni a tüneteidet, csak ennél nem magadon találod meg az összes tünetet, hanem valamelyik ismerősön (például egy kevésbé kedvelten).

  • vau

   Nagyon könnyű magadban és másokban ezeket felfedezni, de ez egyáltalán nem jelent diagnózist. Ahhoz szakember kell. Én is tudok pár embert, akire bőven ráillik elvben, de nem merném azt mondani, hogy személyiségzavarosak, mert nem ez a szakmám. Lesz még majd pár kórkép, mindenki tutira felfedezi mindegyiket magán.

 • orizatriznyák

  Elolvastam és most már teljesen bizonyos vagyok abban, hogy egészséges nárcizmusom van. Hogy kaphattam ezt, mindig használok gumit.

  • vau

   Ha nyilvános budira ülsz, simán kaphatsz nárcizmust meg szofoklészt.

 • ✪☼­­

  Na, hogy a cikkel kapcsolatban is írjak valamit, nos, jó szar lett. Én sokkal de sokkal jobbat írtam volna, de sajnos a siker és a hatalom megtartása kell fordítanom az értékes időmet. Meg aztán eszetekbe se jutott megkérdezni, nincs-e kedvem nekem megírni a grandiózus stílusomban ezt a cikket, hát mit ne mondjak gyönyörűek vagytok, semmibe veszitek az olvasóitok érzéseit, hogy nem szégyellitek magatokat?? Semmi empátia nincs bennetek?

  • vau

   Na, megjelentél, most egyből mindenki téged fog olvasni, kösz bazmeg.

  • SpaceWolf

   Nos. Nincs.

 • Vaníliás Póni Puding

  Na én tuti nem vagyok kórosan nárcisztikus, mert bár tökéletes vagyok és egyedi hópihe, de van bennem empátia. Együtt érzek veletek, hogy nem lehettek olyanok, mint én ^^

  <3

  Amúgy jó volt olvasni, jól össze van szedve. Bár persze, nem ismerek senkit, akire ezt rá lehetne húzni.

 • Ladybird O1G GY4P

  Minden kommentelő pszichopata.

  • ✪☼­­

   Hali pszichobug!

  • vau

   De legalábbis van olyan, akitôl épeszû ember távol tartja magát.

  • ApuElcseszettÉleteVagyok

   én nem, csak ti.
   de mindőtöket elkaplak.

 • Belga 🍺

  Kedves foskoNp!

  Miért van az h nektek még egy szaros https-re sem telik a nagy shiker™-eitek közepette?

  Üdv,
  Belga

  • vau

   Whiskyre költöttük.

   • Belga 🍺

    Tesco-sra vagy cba-sra?

 • ApuElcseszettÉleteVagyok

  jé.
  nem vagyok narcisztikus.
  anélkül is tudok szar alak lenni… 🙂

 • ApuElcseszettÉleteVagyok

  megy már a tüzijáték?

 • Bajszos Cigány

  Most se ti kezdtétek az anyázást meg a csufolkodást.

  ennyit erről

  • ApuElcseszettÉleteVagyok

   tűrhetetlen provokáció volt ez a cikk.

   • vau

    Én egy kicsit szégyellem magam, hogy le mertem írni az oldalunkon. 🙂

  • mokusON
   • vau

    Ezt ne itt folytassuk le, tök jó pöcegödrök vannak egymás gyalulására.

    • ApuElcseszettÉleteVagyok

     mi itt mind színpomás pillangók vagyunk.

     • Bajszos Cigány

      Vagy hibbant szcik

     • vau

      Nem kell olyan rettentő messze menni pszichológusgyalázásért sem, elég csak ide a szomszédba.

     • Bajszos Cigány

      Tudod, az legnagyobb baj hogy direkte rájátszotok a baitre, meg feszkót generáltok.
      Nem mondom hogy nálunk nincs benne ugyanez, de azért na.

      És most megyek és összeszerelem a Dremelt hogy tudjak esti kreatívkodni

     • vau

      Nekem semmi ilyen célom nincs. Elkezdtem ezt a sorozatot a borderlinenál, mert személyesen érintett vagyok a dologban, abból jöttek az elhárító mechanizmusok és a következő a hisztrionikus személyiségzavar lesz. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem gondoltam, hogy a leginkább érintett nem fog ráugrani és cserébe epét okádni mindenkire, de őszinténszólva le se szarom, csak még két vonallal aláhúzza, ami csak a vakok számára nem nyilvánvaló.

      Az volt gecinagy hiba, hogy másnak hittem, aztán te is láttad, ahogy a saját bőrömön tapasztaltam meg azt, hogy mekkorát tévedtem.

      Részemről peace, azokkal akik megérdemlik. Továbbra is azért csináljuk, hogy jól érezzük magunkat, meg azért a párszáz emberért, akik szintén azt gondolják, hogy ügyesek vagyunk.

      Mi a faszt feszüljek?

     • ✪☼­­

      Odaát is megy bait rendesen, szóval megint csak a szokásos lemez. Mondjuk legalább vicces.

     • ApuElcseszettÉleteVagyok

      az a jó, hogy nem kell ezt olvasni.
      illetve lehet olvasni, de nem kell venni az ingerenciát, hogy beleszóljunk.
      én is bele szoktam olvasni a tik szórakozásotokba, van hogy nem értek egyet, de annyira nem zavar vagy érdekel, hogy bele is szóljak.

     • orizatriznyák

      Én most elég pohókra vágtam magam, de könnyen lehet belőle még hojsza is.Bár azt nem szívesen mert az már a nyálfolyós, nagyon a vége.

 • Odiv Gy1LM

  Hogy én erről már megint lemaradtam. 😀

%d bloggers like this: